0
ГоловнаПрограмне забезпеченняАрхів

Увага! Наведене нижче програмне забезпечення втратило свою актуальність та

НЕ може бути використане для подання поточної звітності.

Доступ до архіву надається лише з метою ознайомлення.

АФР-Аудит
Програмне забезпечення підготовки та надання до Аудиторської палати України Звіту аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги.
АФР-ТЦП-1С
Програмне забезпечення підготовки адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами.
АФР-ВАТ
Програмне забезпечення для підготовки та надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій.
АФР-ЗАТ
Програмне забезпечення для підготовки та надання річного звіту (адміністративних даних) закритими акціонерними товариствами.
АФР-Збори
Програма підготовки та проведення зборів акціонерів.
АФР-ТЦП+ІНФО
Програмне забезпечення аналітичних довідок про емітентів. Доступне для покупців "АФР-ТЦП".
АРМ-Звіт
АФР-zOwn10
АФР-Звіт
АФР-Звіт-227
АФР-Квартал
АФР-Квартал-422
АФР-Особлива-295


Copyright © 2002–2022 Агенція фондового ринку