0
ГоловнаПрограмне забезпеченняАрхівАФР-ЗАТ
Поточна версія: 1.52 від 15.06.2006 р.

Останню версію програми завжди можна отримати тут. Зробіть вибір:


Програмне забезпечення "АФР-ЗАТ"


Що нового у останній версії програми

Програмний продукт "АФР-ЗАТ" призначений для підготовки та надання річного звіту (адміністративних даних) закритими акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на виконання Рішення ДКЦПФР "Про затвердження Положення про подання річного звіту (адміністративних даних) закритими акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 3 червня 2003 р. №227 (із наступними змінами), Наказів ДКЦПФР від 21.05.2004 р. №415, від 07.04.2005 р. №291., від 27.04.2006 р. №414.

Програма підготовки річного звіту (адміністративних даних) - "АФР-ЗАТ" - повністю відповідає вимогам рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про подання річного звіту (адміністративних даних) закритими акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 3 червня 2003 р. №227 (із наступними змінами), Наказів ДКЦПФР від 21.05.2004 р. №415, від 07.04.2005 р. №291, від 27.04.2006 р. №414 та законодавства України щодо захисту прав інтелектуальної власності і розроблена та розповсюджується з використанням ліцензійного програмного забезпечення компанії Microsoft.

Програма є індивідуальною для кожного підприємства, використовує його персональний код за ЄДРПОУ і тому не може бути використана іншим емітентом для надання річного звіту до ДКЦПФР. Одночасно одне підприємство може придбати ліцензії для складання звітів декільком підприємствам.

Програма "АФР-ЗАТ" є зручною у користуванні і суттєво заощадить ресурси, необхідні Вам для її самостійної розробки та надання річних звітів до ДКЦПФР. Крім того, розробник бере на себе зобов'язання з безкоштовного надання необхідних консультацій щодо використання програмного продукту та надання річних звітів до ДКЦПФР протягом 2006 року.

Програма "АФР-ЗАТ" дозволяє:

  • Імпортувати річні звіти з програми "АФР-Звіт-227";
  • Створювати, заповнювати, редагувати та зберігати документи, що складають річний звіт;
  • Вести архів звітів за попередні періоди;
  • Перевіряти КОНТРОЛЬНІ СПІВВІДНОШЕННЯ (за алгоритмами, які затверджені відповідними листами Мінфіну та застосовуються в програмі-приймачі електронної форми річного звіту ДКЦПФР);
  • Розраховувати вартість чистих активів (відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України, форма входить до складу річного звіту за 2005 та наступні роки);
  • Виводити для попереднього перегляду та друкувати окремі аркуші та звіт вцілому;
  • Копіювати окремі документи та весь звіт з одного звітного періоду до іншого;
  • Записувати на дискету та зчитувати з дискети річний звіт в форматі, необхідному для надання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що затверджений Наказами ДКЦПФР від 21.05.2004 р. №415, від 07.04.2005 р. №291, від 27.04.2006 р. №414;
  • Формувати річні звіти для одного або декількох емітентів.

Програма "АФР-ЗАТ" розроблена та розповсюджується у комплекті трьома версіями: для роботи у середовищі Microsoft Access 97; Microsoft Access 2000/ХР; Microsoft Access XP Runtime (включає ліцензію фірми Microsoft).

Вартість програми

Базова ціна програми - 99,00 грн. (без ПДВ). Крім того, для отримання можливості підготовки річних звітів декільком підприємствам сплачується 50,00 грн. за кожне наступне підприємство.

Технічна підтримка програми протягом 2006 року:

для закритих акціонерних товариств, які придбали програму у 2006 році - БЕЗКОШТОВНО;для закритих акціонерних товариств, які придбали програму у 2004-2005 роках - 49 грн. (без ПДВ);

для подовження строку дії додаткових ліцензій - 32 грн. (без ПДВ).

Придбання програми


З питань придбання або оновлення програмного забезпечення просимо звертатися безпосередньо до розробника:Copyright © 2002–2022 Агенція фондового ринку