0
ГоловнаПрограмне забезпеченняАрхівАФР-ВАТ
Поточна версія: 1.88 від 14.06.2006 р.

Останню версію програми завжди можна отримати тут. Зробіть вибір:


Програмне забезпечення "АФР-ВАТ"


Що нового у останній версії програми

Програмний продукт "АФР-ВАТ" призначений для підготовки та надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на виконання Рішення ДКЦПФР "Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Про затвердження Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій" від 09.06.1998 р. №72 (із наступними змінами, включаючи Рішення від 01.12.2005 р. №688), Наказу ДКЦПФР від 12.03.2004 р. №194 (зі змінами згідно з Наказами ДКЦПФР від 16.04.2004 р. №303, від 14.03.2005 №191, від 17.02.2006 р. №177, від 14.03.2006 р. №250).

Програма підготовки регулярної інформації (річного звіту) - "АФР-ВАТ" - повністю відповідає вимогам рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій" від 09.06.1998 р. №72 (із наступними змінами, включаючи Рішення від 01.12.2005 р. №688), Наказу ДКЦПФР від 12.03.2004 р. №194 (зі змінами згідно з Наказами ДКЦПФР від 16.04.2004 р. №303, від 14.03.2005 №191, від 17.02.2006 р. №177, від 14.03.2006 р. №250) та законодавства України щодо захисту прав інтелектуальної власності і розроблена та розповсюджується з використанням ліцензійного програмного забезпечення компанії Microsoft.

Програма є індивідуальною для кожного підприємства, використовує його персональний код за ЄДРПОУ і тому не може бути використана іншим емітентом для надання регулярної інформації до ДКЦПФР. Одночасно одне підприємство може придбати ліцензії для складання звітів декільком підприємствам.

Програма "АФР-ВАТ" є зручною у користуванні і суттєво заощадить ресурси, необхідні Вам для підготовки та надання річних звітів до ДКЦПФР. Крім того, розробник бере на себе зобов'язання з безкоштовного надання необхідних консультацій щодо використання програмного продукту та надання регулярної інформації до ДКЦПФР протягом 2006 року.

Програма "АФР-ВАТ" дозволяє:

 • Створювати, заповнювати, редагувати та зберігати документи, що складають річний звіт;
 • Легко заповнювати порожні чарунки;
 • Вести архів звітів за попередні періоди;
 • Створювати архівні копії всієї інформації та відновлювати її з архівної копії;
 • Перевіряти повноту заповнення форм звіту;
 • Перевіряти КОНТРОЛЬНІ СПІВВІДНОШЕННЯ (за алгоритмами, які затверджені відповідними листами Мінфіну та застосовуються в програмі-приймачі електронної форми річного звіту ДКЦПФР);
 • Розраховувати вартість чистих активів (відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України);
 • Виводити для попереднього перегляду та друкувати окремі аркуші та звіт вцілому;
 • Копіювати окремі документи та весь звіт з одного звітного періоду до іншого;
 • Записувати на дискету та зчитувати з дискети річний звіт в форматі, необхідному для надання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що затверджений Наказом ДКЦПФР від 12.03.2004 р. №194 (зі змінами згідно з Наказами ДКЦПФР від 16.04.2004 р. №303, від 14.03.2005 №191, від 17.02.2006 р. №177, від 14.03.2006 р. №250);
 • Формувати річні звіти для одного або декількох емітентів.
 • Готувати необхідні супроводжувальні документи та надсилати електронну форму річного звіту для оприлюднення на сайті http://www.sma.ua.

Програма "АФР-ВАТ" розроблена та розповсюджується у комплекті трьома версіями: для роботи у середовищі Microsoft Access 97; Microsoft Access 2000/ХР; Microsoft Access XP Runtime (включає ліцензію фірми Microsoft).

Вартість програми

Базова ціна програми - 150,00 грн. без ПДВ. Крім того, для отримання можливості підготовки річних звітів декільком підприємствам сплачується 100,00 грн. за кожне наступне підприємство.

Технічна підтримка програми протягом 2006 року:

 • для підприємств, які придбали програму у 2006 році - БЕЗКОШТОВНО;
 • для підприємств, які придбали програму у 2004-2005 роках - 65 грн. без ПДВ.

Придбання програми


З питань придбання або оновлення програмного забезпечення просимо звертатися безпосередньо до розробника:Copyright © 2002–2022 Агенція фондового ринку